Nytt tak med Decra stålplater

Her var det et gammelt skifertak som måtte rives. Etter riving av det gamle skifertaket ble det ekstra isolert med 20 cm for å bedre varmetapet. Deretter bygde vi opp takkonstruksjonen for å avslutte med Decra ståltak. Dekra ståltak er et svært gunstig materiale i stål som har lang levetid og det gir i tillegg et fint utrykk på huset.