Denne boligen har fått et påbygg med en stor terrasse. Nok et godt eksempel på god arealutnyttelse av tomten. Vi utførte grunnarbeidet med muring av lecablokk og pussing av denne. Tømrerarbeid, flislegging og maling ble også utført av våre fagarbeidere.