Rehabilitering av Modalen skole

Vi er nå i gang med omfattende rehabilitering av Mo skole i Modalen kommune. Vi skal blant annet utføre alt tømrerarbeid i dette store prosjektet. 

Vi er stolt av å kunne sysselsette rundt 10 fagarbeidere alene i dette prosjektet. Arbeidet ferdigstilles høsten 2010.