Sogn og Fjordane Hagebruksskule

 

Vi har i år utført et større rehabiliteringsarbeid for Sogn og Fjordane fylkes kommune. Arbeidet har pågått i vel 3 mnd. Vi utførte maling av driftsbygninger og generell fornying av internatet. Bildene under viser noe av arbeidet som pågikk i løpet av sommeren.